chi tiết sản phẩm

  • Sắt, thép

  • Giá : 10.000 VNĐ
  • Giá trước đây : 100.000 VNĐ
  • MASP : 101
  • Thông tin sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

Thép Vuông

Thép Vuông

Giá : 22.121 VNĐ

SẮT TRÒN

SẮT TRÒN

Giá : 11.111 VNĐ

Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật

Giá : 1.000 VNĐ