chi tiết sản phẩm

  • Thép hộp chữ nhật

  • Giá : 1.000 VNĐ
  • Giá trước đây : 1.470 VNĐ
  • MASP : 112
  • Thông tin sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

Sắt, thép

Sắt, thép

Giá : 10.000 VNĐ

Thép Vuông

Thép Vuông

Giá : 22.121 VNĐ

SẮT TRÒN

SẮT TRÒN

Giá : 11.111 VNĐ